DE HU EN

Környezet és fenntarthatóság

Úgy bánni a természettel, hogy minden ember tiszta környezetben élhessen

A környezet az a dimenzió, amely a politikai vitákban a legnagyobb figyelmet kapja. A környezeti fenntarthatóság fő problémája az éghajlatváltozás, amely az ember okozta globális felmelegedést jelenti. A környezetre vonatkoztatott fenntarthatóság azt jelenti, hogy úgy bánunk a természettel, hogy a Föld összes lakója ép (tiszta) környezetben élhessen.

 

Társadalmi anyagcsere

A környezeti fenntarthatóság értékelésénél az ún. "társadalmi anyagcseréből" kell kiindulni, amely a Földet egy anyagi szempontból zárt, globális ökoszisztéma behatárolt rendszerének tekinti. Az ember egyre növekvő mértékben használja az erőforrásokat, ami egyre több környezeti problémát okoz, pl. éghajlatváltozást, ózonlyukat, a fajgazdagság csökkenését, eróziót és sivatagosodást, valamint talaj-, víz- és levegőszennyezést.

 

Ökológiai lábnyom

A természetes erőforrások felhasználásának legismertebb mutatója az ún. "ökológiai lábnyom". Ez számokkal fejezi ki, hogy az embernek mennyi megújuló erőforrásra van szüksége a termékek és szolgáltatások fogyasztásához. Vagyis az anyag-, föld- és energiafogyasztást átszámítják felületre. A fosszilis energiaforrások fogyasztását a szükséges "CO2-abszorpciós felületen", vagyis szükséges erdő- és óceánfelületen számítják ki. Az emberiség évente már 1,5 bolygót elfogyaszt, és a tendencia erősen növekvő.

 

További információk: www.mein-fußabdruck.at


Az erőforrás-fogyasztás mérésének egy másik mutatója még a víz-hátizsák, amely megmutatja, hogy egy termék előállításához mennyi vízre van szükség. Vagy az anyag-hátizsák, ökológiai hátizsáknak is nevezik, amely a megújuló és nem megújuló nyersanyagok fogyasztását mutatja egyes termékek vagy országok esetében.

 

"Ausztria, mint élettér"

Az osztrák fenntarthatósági stratégia "Ausztria, mint élettér" c. fejezete határozza meg a legfontosabb környezeti célokat. Ezek közé tartozik a környezet- és éghajlatvédelem, a biológiai sokféleség és a táj megőrzése, a terület-felhasználás és regionális fejlesztés, valamint a mobilitás és a közlekedési rendszerek.

 

Szociális termelés és környezet

A Szociális termelés célzottan támogatja a megújuló nyersanyagokból vagy újrahasznosított anyagokból készült, fenntartható termékeket, és így hozzájárul az aktív környezetvédelemhez. A regionális együttműködő partnerek közvetítése csökkenti a szállítási útvonalakat és erősíti a regionális fejlesztést, mivel számos foglalkoztatási projekt "strukturálisan hátrányos helyzetben lévő" és vidéki régiókban jött létre. Több szociális üzem tevékenysége kifejezetten a biogazdálkodásra irányul. Végül a regionálisan előállított termékek ökológiai lábnyoma lényegesen jobb, mint a globálisan importált termékeké.

Környezet és fenntarthatóság: 07.Jan.2013 Teilen Share on Google+