DE HU EN

Gazdaság és fenntarthatóság

Az erőforrások hatékony felhasználása, munkahelyek és stabilitás

A fenntartható gazdálkodási mód szorosan összefügg a másik két dimenzióval. A gazdasági fenntarthatóság a takarékosabb erőforrás- és energiafelhasználás révén kapcsolódik a környezeti dimenzióhoz, a társadalmi dimenzióhoz pedig a munkahelyteremtés és - megtartás révén.

 

A fenntartható gazdaság lényegét kifejező két központi fogalom a hatékonyság és stabilitás.

 

Fenntarthatóság és vállalkozások

Mikrogazdasági szinten a vállalkozások a fenntartható stratégia végrehajtásának szervezeti egységei. A fenntartható gazdálkodás jellemzője:

 

a mobilitás: áruszállítás, szolgálati utak, fenntartható gépjárműpark-irányítás, stb.az erőforrás-felhasználás: fenntartható termelés, műszaki innováció, minőséga munka: új munkaidő-modellek, vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR), hátrányos helyzetűek integrációjaa termék: minőség elsőbbsége a mennyiséggel szemben, a termék hosszú élettartama, regionális termékek, környezetet kímélő vagy megújuló nyersanyagok

 

Profiljuk és tevékenységük révén a vállalkozások nagy mértékben hozzájárulhatnak egy sokkal fenntarthatóbb társadalom megteremtéséhez. Mindazonáltal erősen függnek a fogyasztói igényektől, amelyek gyakran az "olcsó" termékeket részesíti előnyben a "fenntarthatóbbakkal" szemben. A piac tehát önmagában még nem vezet fenntarthatósághoz, mivel a CSR-intézkedések egyes vállalkozások számára előnyösek lehetnek, de a többség a legköltséghatékonyabb termelést választja. Mivel a piac az olyan külső tényezőket, mint a környezet szétrombolása, csak csekély mértékben veszi figyelembe, olyan politikai irányítási rendszerekre van szükség, amelyek ezeket a problémákat a közösség érdekében törvényileg szabályozzák (környezetvédelmi előírások, adók, büntetések, kedvezmények, stb.).

 

A témához kapcsolódó tipp: The story of stuff

 

Elfordulás a növekedési paradigmától - túl a GDP-n?

Mikrogazdasági, azaz össztársadalmi szinten a fenntartható jövőről szóló vita az aktuális gazdasági paradigmák megkérdőjelezéséhez vezet. Az aktuális gazdaságpolitikai megközelítések arra irányulnak, hogy a gazdaság viszonylag jobban nő, mint az erőforrás-felhasználás - ezt nevezik relatív különválasztásnak. Sokan kétségbe vonják, hogy az abszolút szétválasztás elérhető-e - növekvő gazdasági növekedés az erőforrások csökkenő felhasználása mellett -, több fenntarthatóság-kutató azonban ezt szükségszerűnek tekinti. Ezért felmerült a "növekedési paradigmától" való elfordulás gondolata, a "Beyond GDP" (a GDP-n túl) kezdeményezés keretében.

 

"Ausztria, mint dinamikusan fejlődő gazdasági központ"

Az osztrák fenntarthatósági stratégia a következő, gazdasági fenntarthatóság szempontjából fontos témákat határozza meg: innovatív, versenyképességet elősegítő struktúrák támogatása, korrekt erőforrás- és energiaárak, sikeres gazdálkodás környezetvédelmi hatékonyság révén, fenntartható termékek és szolgáltatások. A központi célok közé tartozik többek között a vállalati felelősségvállalás erősítése, valamint az energia- és erőforrás-felhasználás erősebb szétválasztása a gazdasági növekedéstől.

 

Gazdasági fenntarthatóság és szociális termelés

A Szociális termelés a fenntartható gazdálkodás átfogó formájának számít. A kiváló minőségű, fenntartható termékek és szolgáltatások célzott támogatása révén a projekt hozzájárul az erőforrások megőrzéséhez. A regionális együttműködések támogatása megtakarításokat eredményez a szállításban, a foglalkoztatási projektek keretében történő termelés segíti a hátrányos helyzetűek képzését és munkaerő-piaci integrációját, illetve támogatja a munkahelyek megőrzését. A Szociális termelés erősíti a regionális értékteremtést, a kis- és középvállalkozásokat, és hozzájárul a (nagyobb) részben állami finanszírozású szociális vállalkozások jobb kihasználásához és hatékonyságuk növeléséhez. Végül a magánvállalkozásokat aktívabb társadalmi felelősségvállalásra ösztönzi.

Gazdaság és fenntarthatóság: 07.Jan.2013 Teilen Share on Google+